ดูหน้า

แพคเกจ มัลดีฟส์ "Club Med Kani"

กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-07-21 4 วัน TSMLEUL17072100 UL 26,990 ติดต่อเรา
2017-08-04 4 วัน TSMLEUL17080400 UL 26,990 ติดต่อเรา
2017-09-08 4 วัน TSMLEUL17090800 UL 26,990 ติดต่อเรา
2017-09-22 4 วัน TSMLEUL17092200 UL 26,990 ติดต่อเรา
2017-10-21 4 วัน TSMLEUL17102100 UL 35,900 ติดต่อเรา

 

โปรแกรมการเดินทาง
   ดาวน์โหลดโปรแกรม :
 
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – มาเล่ – Club Med “Kani”
07.00 น. สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airlines)
09.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา (Colombo, Sri Lanka) โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airlines) เที่ยวบินที่ UL403 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที
11.00 น. เดินทางถึง เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ให้ท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ (Male, Maldives) *เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
13.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ (Male, Maldives)โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airlines) เที่ยวบินที่ UL115 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที
14.30 น. เดินทางถึง สนามบิน Ibrahim Nasir International Airport เมืองมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ (Male, Maldives) เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Club Med “Kani” ซึ่งจะรอต้อนรับท่านอยู่ ที่บริเวณ เคาน์เตอร์หมายเลข 60 และ 61 ให้ท่านได้เช็คอินรับกุญแจห้องพักและนำท่านเดินทางต่อไปยังที่พัก โดยเรือ Speed boat ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
  เดินทางถึง Club Med “Kani” ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมของทาง Club Med “Kani” ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังนี้
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดสามารถเลือกใช้บริการห้องอาหารได้ดังนี้
1.ห้องอาหาร เวลี (Velhi) บริการด้วยเมนู International buffet เปิดให้บริการเวลา 19.00-21.00 น.
2.ห้องอาหาร คานดู (Kandu) บริการด้วยเมนู A La Carte เปิดให้บริการเวลา 19.30-21.30 น. *สำหรับมื้อค่ำแบบ A La Carte ท่านจะต้องทำการจอง 1 วันล่วงหน้า ที่หน้าห้องอาหารเวลี เวลา 12.00 น.
  หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารค่ำเป็นที่เรียบร้อย ท่านสามารถเลือกชมการแสดงโชว์พิเศษ จากบรรดา G.O. นานาชาติ เริ่มแสดงเวลา 21.30 น.ของทุกวัน หรือเลือกที่จะดื่มสังสรรค์กับเครื่องดื่มหลายหลายชนิด อาทิเช่น เบียร์, ไวน์, ค๊อกเทล และเครื่องดื่มอื่นๆ บริการแบบไม่อั้น
  ที่พัก Club Med “Kani” , Maldives
วันที่ 2 : Club Med “Kani” อิสระพักผ่อน หรือ เลือกทำกิจกรรมต่างๆตามอัธยาศัย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด
  ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมของทาง Club Med “Kani” ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังนี้
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด
บ่าย

ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมของทาง Club Med “Kani” ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังนี้
1.ดำน้ำตื้น
*สำหรับผู้เข้าพักที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป และจะต้องผ่านการทดสอบการว่ายน้ำของทางคลับเมดเท่านั้น
- ลงทะเบียนบริเวณท่าเรือ  เปิดให้บริการทุกวันเวลา 09.30 น. และ 14.00 น.
- ทดสอบว่ายน้ำ              เวลา 09.30 น. และ 14.00 น.
- เดินทางออกไปดำน้ำ      เวลา 10.00 น. และ 14.30 น.
2.กิจกรรมทางน้ำ
- เรือใบ / คายัก               เวลา 09.30-12.00 น. และ 14.00-17.00 น.
- คอร์สสอนเล่นเรือใบ**       เวลา 10.00 และ 15.00 น. (ยกเว้น วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี)
**สำหรับผู้เข้าพักที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป
3.กิจกรรมทางบก             เปิดให้บริการทุกวัน
- พูลเกมส์                      เวลา 12.00 น. ทุกวันที่สระว่ายน้ำ
การแข่งขันกิจกรรมในแต่ละวัน เวลา 14.00 น.
กิจกรรมชายหาด ฟุตบอล, วอลเลย์บอลชายหาด เวลา 17.00 น.
4.ฟิตเนส
- เดินเร็วเข้าจังหวะ           เวลา 08.30
- สเตป                          เวลา 10.00 น.
- วอเตอร์แอโรบิค             เวลา 11.00 น. ที่สระว่ายน้ำ
- วอเตอร์แอโรบิค(ผ่อนคลาย)             เวลา 15.00 น. ที่สระว่ายน้ำ
- เต้นซุมบ้า                    เวลา 16.00 น. ที่สระว่ายน้ำ
- โยคะตอนเช้า                เวลา 09.00 น. ที่ห้องฟิตเนส
- โยคะตอนพระอาทิตย์ตก  เวลา 17.30 น. ที่ห้องฟิตเนส
แผนกบาร์ และเครื่องดื่ม
1.ซันเซท บาร์ (Sunset Bar) เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 น.– 18.30 น.
2.อีรุ บาร์(Iru Bar)              เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 18.30 น.– 00.30 น.

แสน๊ก / ของทานเล่น
1.ครัวซองค์ (Croissant)      เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 น.– 11.00 น. ที่ อีรุ บาร์(Iru Bar)
2.ของทานเล่น                   เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11.30 น.– 12.30 น. ที่ อีรุ บาร์(Iru Bar)
3.แอพแพทไทเซอร์ รอบเย็น เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 19.00 น.– 20.00 น. ที่ อีรุ บาร์(Iru Bar)

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด

  สามารถเลือกใช้บริการห้องอาหารได้ดังนี้
1.ห้องอาหาร เวลี (Velhi) บริการด้วยเมนู International buffet เปิดให้บริการเวลา 19.00-21.00 น.
2.ห้องอาหาร คานดู (Kandu) บริการด้วยเมนู A La Carte เปิดให้บริการเวลา 19.30-21.30 น. *สำหรับมื้อค่ำแบบ A La Carte ท่านจะต้องทำการจอง 1 วันล่วงหน้า ที่หน้าห้องอาหารเวลี เวลา 12.00 น.
  หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารค่ำเป็นที่เรียบร้อย ท่านสามารถเลือกชมการแสดงโชว์พิเศษ จากบรรดา G.O. นานาชาติ เริ่มแสดงเวลา 21.30 น.ของทุกวัน หรือเลือกที่จะดื่มสังสรรค์กับเครื่องดื่มหลายหลายชนิด อาทิเช่น เบียร์, ไวน์, ค๊อกเทล และเครื่องดื่มอื่นๆ บริการแบบไม่อั้น
  ที่พัก  Club Med “Kani” , Maldives
วันที่ 3 : Club Med “Kani” – สนามบินมาเล่ – มัลดีฟส์
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด
11.00 น. ให้ท่านเช็คเอ้าท์ คืนห้องพัก ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกสนุกสนานกับกิจกรรมของทาง Club Med “Kani”
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิด
16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน Ibrahim Nasir International Airport เมืองมาเล่ โดยโดยเรือ Speed boat ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
  จากนั้นให้ท่านเช็คอินรับบัตรโดยสาร และโหลดกระเป๋าสัมภาระเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา (Colombo, Sri Lanka) โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airlines) เที่ยวบินที่ UL403 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที
22.35 น. เดินทางถึง เมืองโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ให้ท่านเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย *เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
วันที่ 4 : มัลดีฟส์ – กรุงเทพฯ
01.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airlines) เที่ยวบินที่ UL404 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที
06.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 


15 มิถุนายน 2017

ผู้ชม 274 ครั้ง

Engine by shopup.com