พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์พม่า
เดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 60
ราคา 12,900.00 บาท

17 พฤษภาคม 2017

ผู้ชม 86 ผู้ชม

  

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-05-19 3 วัน G2RGNFD170519A1 FD 9,900 ติดต่อเรา
2017-05-20 3 วัน G2RGNFD170520A1 FD 9,900 ติดต่อเรา
2017-05-26 3 วัน G2RGNFD170526A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-05-27 3 วัน G2RGNFD170527A1 FD 12,900 ติดต่อเรา

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-06-02 3 วัน G2RGNFD170602A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-06-03 3 วัน G2RGNFD170603A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-06-09 3 วัน G2RGNFD170609A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-06-10 3 วัน G2RGNFD170610A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-06-16 3 วัน G2RGNFD170616A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-06-17 3 วัน G2RGNFD170617A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-06-23 3 วัน G2RGNFD170623A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-06-24 3 วัน G2RGNFD170624A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-06-30 3 วัน G2RGNFD170630A1 FD 12,900

ติดต่อเรา

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-07-01 3 วัน G2RGNFD170701A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-07-08 3 วัน G2RGNFD170708A1 FD 14,900 ติดต่อเรา
2017-07-08 3 วัน G2RGNFD170708A2 FD 14,900 ติดต่อเรา
2017-07-14 3 วัน G2RGNFD170714A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-07-15 3 วัน G2RGNFD170715A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-07-21 3 วัน G2RGNFD170721A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-07-22 3 วัน G2RGNFD170722A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-07-28 3 วัน G2RGNFD170728A1 FD 14,900 ติดต่อเรา

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-08-04 3 วัน G2RGNFD170804A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-08-05 3 วัน G2RGNFD170805A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-08-12 3 วัน G2RGNFD170812A1 FD 14,900 ติดต่อเรา
2017-08-12 3 วัน G2RGNFD170812A2 FD 14,900 ติดต่อเรา
2017-08-18 3 วัน G2RGNFD170818A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-08-19 3 วัน G2RGNFD170819A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-08-25 3 วัน G2RGNFD170825A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-08-26 3 วัน G2RGNFD170826A1 FD 12,900 ติดต่อเรา

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-09-01 3 วัน G2RGNFD170901A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-09-02 3 วัน G2RGNFD170902A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-09-08 3 วัน G2RGNFD170908A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-09-09 3 วัน G2RGNFD170909A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-09-15 3 วัน G2RGNFD170915A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-09-16 3 วัน G2RGNFD170916A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-09-22 3 วัน G2RGNFD170922A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-09-23 3 วัน G2RGNFD170923A1 FD 12,900 ติดต่อเรา