ฮ่องกง สบาย...สบาย ฮ่องกง เซินเจิ้น  4 วัน 3 คืน โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิค (CX)
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ฮ่องกง
เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 60
ราคา 11,999.00 บาท

29 เมษายน 2017

ผู้ชม 202 ผู้ชม

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-05-04 4 วัน GTHKGCX170504C1 CX 12,999 ติดต่อเรา
2017-05-06 4 วัน GTHKGCX170506C1 CX 11,999 ติดต่อเรา
2017-05-10 4 วัน GTHKGCX170510C1 CX 11,999 ติดต่อเรา
2017-05-12 4 วัน GTHKGCX170512C1 CX 11,999 ติดต่อเรา
2017-05-13 4 วัน GTHKGCX170513C1 CX 11,999 ติดต่อเรา
2017-05-25 4 วัน GTHKGCX170525C1 CX 12,999 ติดต่อเรา
2017-05-26 4 วัน GTHKGCX170526C1 CX 12,999 ติดต่อเรา
2017-05-27 4 วัน GTHKGCX170527C1 CX 12,999 ติดต่อเรา
2017-06-01 4 วัน GTHKGCX170601C1 CX 11,999 ติดต่อเรา
2017-06-03 4 วัน GTHKGCX170603C1 CX 11,999 ติดต่อเรา
2017-06-08 4 วัน GTHKGCX170608C1 CX 11,999 ติดต่อเรา
2017-06-10 4 วัน GTHKGCX170610C1 CX 11,999 ติดต่อเรา
2017-06-15 4 วัน GTHKGCX170615C1 CX 11,999 ติดต่อเรา
2017-06-17 4 วัน GTHKGCX170617C1 CX 11,999 ติดต่อเรา
2017-06-22 4 วัน GTHKGCX170622C1 CX 11,999 ติดต่อเรา
2017-06-24 4 วัน GTHKGCX170624C1 CX 11,999 ติดต่อเรา
2017-06-29 4 วัน GTHKGCX170629C1 CX 11,999 ติดต่อเรา

 

 

Engine by shopup.com