มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง สบาย...สบาย 3วัน 2คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ฮ่องกง
เดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 60
ราคา 9,999.00 บาท

17 พฤษภาคม 2017

ผู้ชม 121 ผู้ชม

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
สถานะ
2017-05-19 3 วัน GTMFMFD17051900 FD 8,999 ติดต่อเรา
2017-05-20 3 วัน GTMFMFD17052000 FD 7,999 ติดต่อเรา
2017-05-26 3 วัน GTMFMFD17052600 FD 9,999 ติดต่อเรา
2017-05-27 3 วัน GTMFMFD17052700 FD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-02 3 วัน GTMFMFD17060200 FD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-03 3 วัน GTMFMFD17060300 FD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-09 3 วัน GTMFMFD17060900 FD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-10 3 วัน GTMFMFD17061000 FD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-16 3 วัน GTMFMFD17061600 FD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-17 3 วัน GTMFMFD17061700 FD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-23 3 วัน GTMFMFD17062300 FD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-24 3 วัน GTMFMFD17062400 FD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-30 3 วัน GTMFMFD17063000 FD 9,999 ติดต่อเรา

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
สถานะ
2017-07-01 3 วัน GTMFMFD17070100 FD 10,999 ติดต่อเรา
2017-07-07 3 วัน GTMFMFD17070700 FD 12,999 ติดต่อเรา
2017-07-08 3 วัน GTMFMFD17070800 FD 12,999 ติดต่อเรา
2017-07-09 3 วัน GTMFMFD17070900 FD 10,999 ติดต่อเรา
2017-07-14 3 วัน GTMFMFD17071400 FD 10,999 ติดต่อเรา
2017-07-15 3 วัน GTMFMFD17071500 FD 9,999 ติดต่อเรา
2017-07-21 3 วัน GTMFMFD17072100 FD 10,999 ติดต่อเรา
2017-07-22 3 วัน GTMFMFD17072200 FD 10,999 ติดต่อเรา
2017-07-28 3 วัน GTMFMFD17072800 FD 12,999 ติดต่อเรา
2017-07-29 3 วัน GTMFMFD17072900 FD 11,999 ติดต่อเรา
2017-08-04 3 วัน GTMFMFD17080400 FD 10,999 ติดต่อเรา
2017-08-05 3 วัน GTMFMFD17080500 FD 10,999 ติดต่อเรา
2017-08-11 3 วัน GTMFMFD17081100 FD 12,999 ติดต่อเรา
2017-08-12 3 วัน GTMFMFD17081200 FD 12,999 ติดต่อเรา
2017-08-13 3 วัน GTMFMFD17081300 FD 11,999 ติดต่อเรา
2017-08-18 3 วัน GTMFMFD17081800 FD 10,999 ติดต่อเรา
2017-08-19 3 วัน GTMFMFD17081900 FD 10,999 ติดต่อเรา
2017-08-25 3 วัน GTMFMFD17082500 FD 10,999 ติดต่อเรา
2017-08-26 3 วัน GTMFMFD17082600 FD 9,999 ติดต่อเรา

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
สถานะ
2017-09-01 3 วัน GTMFMFD17090100 FD 10,999 ติดต่อเรา
2017-09-02 3 วัน GTMFMFD17090200 FD 9,999 ติดต่อเรา
2017-09-08 3 วัน GTMFMFD17090800 FD 10,999 ติดต่อเรา
2017-09-09 3 วัน GTMFMFD17090900 FD 10,999 ติดต่อเรา
2017-09-15 3 วัน GTMFMFD17091500 FD 10,999 ติดต่อเรา
2017-09-16 3 วัน GTMFMFD17091600 FD 10,999 ติดต่อเรา
2017-09-22 3 วัน GTMFMFD17092200 FD 10,999 ติดต่อเรา
2017-09-23 3 วัน GTMFMFD17092300 FD 9,999 ติดต่อเรา
2017-09-29 3 วัน GTMFMFD17092900 FD 12,999 ติดต่อเรา
2017-09-30 3 วัน GTMFMFD17093000 FD 12,999 ติดต่อเรา