New
GT-CTU 3U01 เฉินตู จิ่วจ้ายโกว โหมวหนีโกว 5 วัน 4คืน โดยสายการบินเสฉวน (3U)
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์จีน
เดินทาง : มีนาคม - เมษายน 60
ราคา 16,900.00 บาท

20 กุมภาพันธ์ 2017

ผู้ชม 112 ผู้ชม

  

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-03-24 5 วัน GTCTU3U17032400 3U 17,900 ติดต่อเรา
2017-03-26 5 วัน GTCTU3U17032600 3U 16,900 ติดต่อเรา
2017-03-31 5 วัน GTCTU3U17033100 3U 17,900 ติดต่อเรา

 

Engine by shopup.com