เกาหลี Summer สบาย...สบาย 5วัน 3คืน สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เกาหลี
เดินทาง : กรกฎาคม 60
ราคา 14,999.00 บาท

22 มิถุนายน 2017

ผู้ชม 369 ผู้ชม

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
สถานะ
2017-07-08 5 วัน GTICNXJ170708C2 XJ 14,999 ติดต่อเรา
2017-07-13 5 วัน GTICNXJ170713C2 XJ 14,999 ติดต่อเรา
2017-07-15 5 วัน GTICNXJ170715C2 XJ 14,999 ติดต่อเรา
2017-07-27 5 วัน GTICNXJ170727C2 XJ 15,999 ติดต่อเรา
Engine by shopup.com