เกาหลี Happy In Korea 5วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เกาหลี
เดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 2560
ราคา 14,999.00 บาท

22 มิถุนายน 2017

ผู้ชม 153 ผู้ชม

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
สถานะ
2017-07-06 5 วัน GTICNXJ170707C3 XJ 12,999 ติดต่อเรา
2017-07-18 5 วัน GTICNXJ170719C3 XJ 14,999 ติดต่อเรา
2017-07-20 5 วัน GTICNXJ170721C3 XJ 14,999 ติดต่อเรา
2017-07-25 5 วัน GTICNXJ170726C3 XJ 14,999 ติดต่อเรา
2017-07-27 5 วัน GTICNXJ170728C3 XJ 15,999 ติดต่อเรา
2017-08-03 5 วัน GTICNXJ170804C3 XJ 15,999 ติดต่อเรา
2017-08-10 5 วัน GTICNXJ170811C3 XJ 16,999 ติดต่อเรา
2017-08-17 5 วัน GTICNXJ170818C3 XJ 15,999 ติดต่อเรา
2017-08-24 5 วัน GTICNXJ170825C3 XJ 15,999 ติดต่อเรา
2017-08-31 5 วัน GTICNXJ170901C3 XJ 15,999 ติดต่อเรา
2017-09-05 5 วัน GTICNXJ170906C3 XJ 14,999 ติดต่อเรา
2017-09-07 5 วัน GTICNXJ170908C3 XJ 14,999 ติดต่อเรา
2017-09-12 5 วัน GTICNXJ170913C3 XJ 14,999 ติดต่อเรา
2017-09-14 5 วัน GTICNXJ170915C3 XJ 14,999 ติดต่อเรา
2017-09-19 5 วัน GTICNXJ170920C3 XJ 14,999 ติดต่อเรา
Engine by shopup.com