เกาหลี Good Time In Korea 5วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เกาหลี
เดินทาง : กรกฎาคม - กันยายน 60
ราคา 16,999.00 บาท

22 มิถุนายน 2017

ผู้ชม 120 ผู้ชม

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
สถานะ
2017-07-18 5 วัน GTICNXJ170719C4 XJ 16,999 ติดต่อเรา
2017-07-20 5 วัน GTICNXJ170721C4 XJ 16,999 ติดต่อเรา
2017-07-25 5 วัน GTICNXJ170726C4 XJ 16,999 ติดต่อเรา
2017-07-27 5 วัน GTICNXJ170728C4 XJ 17,999 ติดต่อเรา
2017-08-03 5 วัน GTICNXJ170804C4 XJ 17,999 ติดต่อเรา
2017-08-17 5 วัน GTICNXJ170818C4 XJ 17,999 ติดต่อเรา
2017-08-24 5 วัน GTICNXJ170825C4 XJ 17,999 ติดต่อเรา
2017-08-31 5 วัน GTICNXJ170901C4 XJ 17,999 ติดต่อเรา
2017-09-05 5 วัน GTICNXJ170906C4 XJ 16,999 ติดต่อเรา
2017-09-07 5 วัน GTICNXJ170908C4 XJ 16,999 ติดต่อเรา
2017-09-12 5 วัน GTICNXJ170913C4 XJ 16,999 ติดต่อเรา
2017-09-14 5 วัน GTICNXJ170915C4 XJ 16,999 ติดต่อเรา
2017-09-19 5 วัน GTICNXJ170920C4 XJ 16,999 ติดต่อเรา
Engine by shopup.com