เกาหลี Chill Out In Korea 5วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เกาหลี
เดินทาง : ตุลาคม 60
ราคา 16,999.00 บาท

22 มิถุนายน 2017

ผู้ชม 441 ผู้ชม

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
สถานะ
2017-10-04 5 วัน GTICNXJ171004C6 XJ 16,999 ติดต่อเรา
2017-10-06 5 วัน GTICNXJ171006C6 XJ 16,999 ติดต่อเรา
2017-10-11 5 วัน GTICNXJ171011C6 XJ 18,999 ติดต่อเรา
2017-10-13 5 วัน GTICNXJ171013C6 XJ 18,999 ติดต่อเรา
2017-10-16 5 วัน GTICNXJ171016C6 XJ 16,999 ติดต่อเรา
2017-10-18 5 วัน GTICNXJ171018C6 XJ 16,999 ติดต่อเรา
2017-10-20 5 วัน GTICNXJ171020C6 XJ 18,999 ติดต่อเรา
2017-10-22 5 วัน GTICNXJ171022C6 XJ 16,999 ติดต่อเรา
2017-10-24 5 วัน GTICNXJ171024C6 XJ 16,999 ติดต่อเรา

 

Engine by shopup.com