มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD (MFM-FD014)
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์มาเก๊า
เดินทาง : มิถุนายน - กันยายน 60
ราคา 7,900.00 บาท

17 พฤษภาคม 2017

ผู้ชม 867 ผู้ชม

 

 

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-06-02 3 วัน G2MFMFD170602A1 FD 7,900 ติดต่อเรา
2017-06-03 3 วัน G2MFMFD170603A1 FD 7,900 ติดต่อเรา
2017-06-09 3 วัน G2MFMFD170609A1 FD 7,900 ติดต่อเรา
2017-06-10 3 วัน G2MFMFD170610A1 FD 7,900 ติดต่อเรา
2017-06-17 3 วัน G2MFMFD170617A1 FD 7,900 ติดต่อเรา
2017-06-23 3 วัน G2MFMFD170623A1 FD 7,900 ติดต่อเรา

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-07-01 3 วัน G2MFMFD170701A1 FD 7,900 ติดต่อเรา
2017-07-07 3 วัน G2MFMFD170707A1 FD 11,900 ติดต่อเรา
2017-07-08 3 วัน G2MFMFD170708A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-07-09 3 วัน G2MFMFD170709A1 FD 11,900 ติดต่อเรา
2017-07-10 3 วัน G2MFMFD170710A1 FD 11,900 ติดต่อเรา
2017-07-14 3 วัน G2MFMFD170714A1 FD 11,900 ติดต่อเรา
2017-07-15 3 วัน G2MFMFD170715A1 FD 11,900 ติดต่อเรา
2017-07-21 3 วัน G2MFMFD170721A1 FD 11,900 ติดต่อเรา
2017-07-22 3 วัน G2MFMFD170722A1 FD 11,900 ติดต่อเรา
2017-07-28 3 วัน G2MFMFD170728A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-07-29 3 วัน G2MFMFD170729A1 FD 12,900 ติดต่อเรา

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-08-04 3 วัน G2MFMFD170804A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-08-05 3 วัน G2MFMFD170805A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-08-11 3 วัน G2MFMFD170811A1 FD 11,900 ติดต่อเรา
2017-08-12 3 วัน G2MFMFD170812A1 FD 12,900 ติดต่อเรา
2017-08-13 3 วัน G2MFMFD170813A1 FD 11,900 ติดต่อเรา
2017-08-18 3 วัน G2MFMFD170818A1 FD 11,900 ติดต่อเรา
2017-08-19 3 วัน G2MFMFD170819A1 FD 11,900 ติดต่อเรา
2017-08-25 3 วัน G2MFMFD170825A1 FD 7,900 ติดต่อเรา
2017-08-26 3 วัน G2MFMFD170826A1 FD 7,900 ติดต่อเรา

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-09-01 3 วัน G2MFMFD170901A1 FD 7,900 ติดต่อเรา
2017-09-02 3 วัน G2MFMFD170902A1 FD 7,900 ติดต่อเรา
2017-09-08 3 วัน G2MFMFD170908A1 FD 7,900 ติดต่อเรา
2017-09-09 3 วัน G2MFMFD170909A1 FD 7,900 ติดต่อเรา
2017-09-15 3 วัน G2MFMFD170915A1 FD 7,900 ติดต่อเรา
2017-09-16 3 วัน G2MFMFD170916A1 FD 7,900 ติดต่อเรา
2017-09-22 3 วัน G2MFMFD170922A1 FD 7,900 ติดต่อเรา
2017-09-23 3 วัน G2MFMFD170923A1 FD 7,900 ติดต่อเรา
Engine by shopup.com