พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์พม่า
เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 60
ราคา 13,900.00 บาท

20 มีนาคม 2017

ผู้ชม 56 ผู้ชม

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-04-01 3 วัน G2RGNPG17040100 PG 13,900 ติดต่อเรา
2017-04-08 3 วัน G2RGNPG17040800 PG 13,900 ติดต่อเรา
2017-04-21 3 วัน G2RGNPG17042100 PG 13,900 ติดต่อเรา
2017-04-22 3 วัน G2RGNPG17042200 PG 13,900 ติดต่อเรา
2017-04-28 3 วัน G2RGNPG17042800 PG 13,900 ติดต่อเรา
2017-04-29 3 วัน G2RGNPG17042900 PG 15,900 ติดต่อเรา
2017-04-30 3 วัน G2RGNPG17043000 PG 13,900 ติดต่อเรา

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-05-04 3 วัน G2RGNPG17050400 PG 13,900 ติดต่อเรา
2017-05-05 3 วัน G2RGNPG17050500 PG 15,900 ติดต่อเรา
2017-05-06 3 วัน G2RGNPG17050600 PG 13,900 ติดต่อเรา
2017-05-12 3 วัน G2RGNPG17051200 PG 14,900 ติดต่อเรา
2017-05-13 3 วัน G2RGNPG17051300 PG 13,900 ติดต่อเรา
2017-05-19 3 วัน G2RGNPG17051900 PG 13,900 ติดต่อเรา
2017-05-20 3 วัน G2RGNPG17052000 PG 13,900 ติดต่อเรา
2017-05-26 3 วัน G2RGNPG17052600 PG 13,900 ติดต่อเรา
2017-05-27 3 วัน G2RGNPG17052700 PG 13,900 ติดต่อเรา