ฮ่องกง ช้อปปิ้ง สบาย สบาย 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาธ์แปซิฟิค (CX)
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ฮ่องกง
เดินทาง : พฤษภาคม - มิถุนายน 60
ราคา 14,999.00 บาท

29 เมษายน 2017

ผู้ชม 171 ผู้ชม

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-05-06 3 วัน GTHKGCX170506B2 CX 15,999 ติดต่อเรา
2017-05-07 3 วัน GTHKGCX170507B2 CX 15,999 ติดต่อเรา
2017-05-10 3 วัน GTHKGCX170510B2 CX 16,999 ติดต่อเรา
2017-05-12 3 วัน GTHKGCX170512B2 CX 16,999 ติดต่อเรา
2017-05-13 3 วัน GTHKGCX170513B2 CX 15,999 ติดต่อเรา
2017-05-14 3 วัน GTHKGCX170514B2 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-05-19 3 วัน GTHKGCX170519B2 CX 15,999 ติดต่อเรา
2017-05-20 3 วัน GTHKGCX170520B2 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-05-26 3 วัน GTHKGCX170526B2 CX 15,999 ติดต่อเรา
2017-05-27 3 วัน GTHKGCX170527B2 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-05-28 3 วัน GTHKGCX170528B2 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-06-02 3 วัน GTHKGCX170602B2 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-06-09 3 วัน GTHKGCX170609B2 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-06-10 3 วัน GTHKGCX170610B2 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-06-16 3 วัน GTHKGCX170616B2 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-06-17 3 วัน GTHKGCX170617B2 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-06-23 3 วัน GTHKGCX170623B2 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-06-24 3 วัน GTHKGCX170624B2 CX 14,999 ติดต่อเรา
Engine by shopup.com