พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์พม่า
เดินทาง : พฤษภาคม - กรกฎาคม 60
ราคา 9,999.00 บาท

17 พฤษภาคม 2017

ผู้ชม 290 ผู้ชม

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
สถานะ
2017-05-18 3 วัน GTRGNDD170518B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-05-19 3 วัน GTRGNDD170519B2 DD 10,999 ติดต่อเรา
2017-05-20 3 วัน GTRGNDD170520B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-05-21 3 วัน GTRGNDD170521B2 DD 8,999 ติดต่อเรา
2017-05-25 3 วัน GTRGNDD170525B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-05-26 3 วัน GTRGNDD170526B2 DD 10,999 ติดต่อเรา
2017-05-27 3 วัน GTRGNDD170527B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-05-28 3 วัน GTRGNDD170528B2 DD 9,999 ติดต่อเรา

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
สถานะ
2017-06-01 3 วัน GTRGNDD170601B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-02 3 วัน GTRGNDD170602B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-03 3 วัน GTRGNDD170603B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-04 3 วัน GTRGNDD170604B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-08 3 วัน GTRGNDD170608B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-09 3 วัน GTRGNDD170609B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-10 3 วัน GTRGNDD170610B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-16 3 วัน GTRGNDD170616B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-17 3 วัน GTRGNDD170617B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-22 3 วัน GTRGNDD170622B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-24 3 วัน GTRGNDD170624B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-29 3 วัน GTRGNDD170629B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-06-30 3 วัน GTRGNDD170630B2 DD 9,999 ติดต่อเรา

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา
(เริ่มที่)
สถานะ
2017-07-01 3 วัน GTRGNDD170701B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-07-02 3 วัน GTRGNDD170702B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-07-06 3 วัน GTRGNDD170706B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-07-07 3 วัน GTRGNDD170707B2 DD 12,999 ติดต่อเรา
2017-07-08 3 วัน GTRGNDD170708B2 DD 12,999 ติดต่อเรา
2017-07-09 3 วัน GTRGNDD170709B2 DD 12,999 ติดต่อเรา
2017-07-13 3 วัน GTRGNDD170713B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-07-14 3 วัน GTRGNDD170714B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-07-15 3 วัน GTRGNDD170715B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-07-16 3 วัน GTRGNDD170716B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-07-20 3 วัน GTRGNDD170720B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-07-21 3 วัน GTRGNDD170721B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-07-22 3 วัน GTRGNDD170722B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-07-23 3 วัน GTRGNDD170723B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-07-27 3 วัน GTRGNDD170727B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-07-28 3 วัน GTRGNDD170728B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-07-29 3 วัน GTRGNDD170729B2 DD 9,999 ติดต่อเรา
2017-07-30 3 วัน GTRGNDD170730B2 DD 9,999 ติดต่อเรา