ฮ่องกง ช้อปปิ้ง กระจาย กระจาย ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3วัน 2คืน โดยสายการบินคาธ์แปซิฟิค (CX)
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ฮ่องกง
เดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 60
ราคา 14,999.00 บาท

29 เมษายน 2017

ผู้ชม 122 ผู้ชม

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-05-06 3 วัน GTHKGCX170506A1 CX 15,999 ติดต่อเรา
2017-05-07 3 วัน GTHKGCX170507A1 CX 15,999 ติดต่อเรา
2017-05-10 3 วัน GTHKGCX170510A1 CX 16,999 ติดต่อเรา
2017-05-12 3 วัน GTHKGCX170512A1 CX 16,999 ติดต่อเรา
2017-05-13 3 วัน GTHKGCX170513A1 CX 15,999 ติดต่อเรา
2017-05-14 3 วัน GTHKGCX170514A1 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-05-19 3 วัน GTHKGCX170519A1 CX 15,999 ติดต่อเรา
2017-05-20 3 วัน GTHKGCX170520A1 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-05-26 3 วัน GTHKGCX170526A1 CX 15,999 ติดต่อเรา
2017-05-27 3 วัน GTHKGCX170527A1 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-05-28 3 วัน GTHKGCX170528A1 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-06-02 3 วัน GTHKGCX170602A1 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-06-09 3 วัน GTHKGCX170609A1 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-06-10 3 วัน GTHKGCX170610A1 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-06-16 3 วัน GTHKGCX170616A1 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-06-17 3 วัน GTHKGCX170617A1 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-06-23 3 วัน GTHKGCX170623A1 CX 14,999 ติดต่อเรา
2017-06-24 3 วัน GTHKGCX170624A1 CX 14,999 ติดต่อเรา

 

Engine by shopup.com