พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์พม่า
เดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 2560
ราคา 15,900.00 บาท

04 มีนาคม 2017

ผู้ชม 47 ผู้ชม

 

วันที่เดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา(เริ่มที่) สถานะ
2017-04-13 4 วัน G2MDLPG17041300 PG 20,900 ติดต่อเรา
2017-04-14 4 วัน G2MDLPG17041400 PG 20,900 ติดต่อเรา
2017-04-20 4 วัน G2MDLPG17042000 PG 15,900 ติดต่อเรา
2017-05-04 4 วัน G2MDLPG17050400 PG 16,900 ติดต่อเรา
2017-05-05 4 วัน G2MDLPG17050500 PG 16,900 ติดต่อเรา
2017-05-11 4 วัน G2MDLPG17051100 PG 16,900 ติดต่อเรา
2017-05-12 4 วัน G2MDLPG17051200 PG 16,900 ติดต่อเรา
2017-05-18 4 วัน G2MDLPG17051800 PG 15,900 ติดต่อเรา
2017-05-25 4 วัน G2MDLPG17052500 PG 15,900 ติดต่อเรา